Projektbeskrivning

Telia-huset

På taket av norra Europas största köpcentrum, Mall of Scandinavia, har Fabege byggt TeliaSoneras nya huvudkontor. Kontorshuset består av fem sammanlänkade huskroppar med helglasade fasader

Fastigheten ingår i en tredimensionell fastighetsbildning och det nedersta kontorsplanet ligger cirka 25 meter över omgivande marknivå.
Kontoren utformas för ett aktivitetsbaserat arbetssätt och kommer att rymma cirka 4.000 arbetsplatser. Byggnaden projekteras för att uppfylla kraven för miljöklassningssystemet BREEAM, nivå Excellent.

Hedström & Taube har ansvarat för projektledningen inklusive bl.a. hyresgästkoordinering, projekteringsledning och projektadministration från programskede till färdig byggnad. Uppdraget har även omfattat att delta i delar av hyresgästen programarbete.

Ort: Arenastaden, Solna
Byggherre: Fabege
Totalentreprenör: Peab (Samverkansentreprenad)
Omfattning: area 51.000 kvm BTA
Projekttid: 2012 – 2016
Illustration: Reflex Arkitekter/Tomorrow
Läs mer här