Projektbeskrivning

Kv Jericho 36

Projektet innebar en omvandling av gamla kontorslokaler till nya exklusiva kontor för Advokatbyrån Mannheimer & Swartling m.fl. Såväl ut- som invändigt är allt nytt bland annat en ny fasad mot Norrlandsgatan. Samtliga installationer är utbytta och teknikrummen är nedflyttade i källaren. I de övre planen finns lokaler för rekreation och konferens med en vidunderlig utsikt över Stockholm.
Projektet innebar en stor utmaning då man på kort tid skulle riva och delvis nyproducera en stomme mitt i City. Dessutom skulle ett skyddsrum uppföras i den delvis nya byggnaden. Samtidigt pågick känslig verksamhet i anslutande lokaler. Den största hyresgästen är Advokatbyrån Mannheimer & Swartling.

Hedström & Taube har deltagit med projektledning, projekteringsledning, byggledning och installationsledning, från systemhandling till färdig byggnad för Diligentia.

Ort: Stockholm
Byggherre: Diligentia

Totalentreprenör: Veidekke (samverkansentreprenad)
Omfattning: Area ca 28.000 kvm BTA
Projekttid: 2006–2008
Illustration: ©Åke E:son Lindman
Mer information:[Pdf-format 7.1MB] (http://data.bovision.se/bilder/12959/108102984.3Q8CALCAHLAJDKS6.pdf)