Projektbeskrivning

Stämpeln 1 – Ny volymhandelsplats

Fastigheten Stämpeln 1 är belägen på Bagarbyvägen 61 i Häggvik, Sollentuna kommun. Inom fastigheten utförs totalrivning av befintligt kontorshus samt rivning av merparten av övrig hallbyggnad, så att en ny handelsplats kan iordningställas.

Den färdiga handelsplatsen kommer att innehålla ca 30 000 kvm ”volymhandel” (ca 10 större lokaler för försäljning av livsmedel och detaljhandel) samt gym och restauranger/caféer. Inom fastigheten kommer vidare ca 570 parkeringsplatser att anordnas.  

Hedström & Taube Gruppen ansvarar för projektledning, projekteringsledning och byggledning, I Hedström & Taube Gruppens åtagande ingår vidare upprättande av kalkyler för investeringsbeslut och delkalkyler som beslutsunderlag vid uthyrningar samt miljöledning för BREEAM- certifiering av fastigheten.

Byggherre: HB Stämpeln 1 via ALMA Property Partners AB

Rivningsentreprenör: Rivners AB

Totalentreprenör: Utses under Q1 2019

Omfattning: Ca 30 000 m2 BTA

Projekttid: Våren 2018 till hösten 2020