Hedström & Taube erbjuder alla typer av projektledning inom bygg och anläggning, oavsett vilken typ av entreprenad ni valt. Det är grunden, men inte vad som gör oss unika.

Vi älskar byggprojekt. Det som särskiljer oss är vår passion. För oss är varje nybyggnation eller renovering en spännande utmaning som vi vill vara med och genomföra, så smart och effektivt som möjligt. Det är inte tomma ord; alla våra medarbetare har lämnat andra delar av byggbranschen just för att få jobba med projektledning.

Man kan vara expert på allt. Vi har delat upp vår verksamhet på följande områden: projektledning, projekteringsledning, installationsledning,byggekonomi, projektstrategi och anläggning. På så sätt kan vi odla respektive område, med fokus och intensitet, samtidigt som vi behåller en nära kontakt dem emellan.

Har du också ett spännande bygge på gång? Välkommen att kontakta oss och ta del av vår arbetslust och vår förmåga att sprida engagemang.

Hedström & Taube har sedan starten 1996 vuxit organiskt, i takt med att vi träffat människor som delar vår passion. Vi är idag omkring 40 personer. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

HEDSTRÖM & TAUBE I PRESS