Stora och komplicerade projekt sätter press även på den mest kompetenta beställare. Med hjälp av en extern projektstrateg bibehåller du överblick och fokus.

– Allt oftare efterfrågar kunder vår hjälp i form av en stöttande, kvalitetssäkrande roll. Det kan handla om ett slags mentorskap, som varar under ett projekts livtid, eller om mer specifika punktinsatser, berättar Olle Lewenhaupt, projektstrateg på Hedström & Taube. Mentorskapet kan ha olika karaktär, beroende på kundens behov.
– Vissa gånger handlar det rakt av om att tillföra kunskap eller att överföra erfarenhet, kanske från ett tidigare projekt. Andra gånger vill man helt enkelt etablera en mer överblickande projektroll. Behovet för den typen av roll har blivit allt större, i takt med att komplexiteten ökar inom såväl byggteknik som projektorganisation.
– När man jobbar operativt i ett projekt hamnar man lätt i ett intensivt flöde av tid, pengar och möten. Det blir svårt att få distans och perspektiv. Då är det mycket värt att ha tillgång till en erfaren person som kan ifrågasätta eller komma med en second opinion. Rollen som oberoende expert ska heller inte underskattas.
– Många kunder uppskattar att ha en egen rådgivare med lång branscherfarenhet som kan agera bollplank när det uppstår knepiga situationer.

Hedström & Taube Projektstrategi anlitas av såväl beställare som projektledare och inköpare. Insatsens karaktär och omfattning bestäms helt och hållet av kunden. Hedström & Taube Projektstrategi erbjuder senior rådgivning i stora och komplexa projekt, antingen löpande som bollplank/mentor eller för punktinsatser. Kombinationen av stor erfarenhet och ett yttre perspektiv, som inte behöver stressas av dagliga detaljer, gör att de ofta kan identifiera och eliminera felkällor innan de hinner bli ett problem.

”Många uppskattar att ha en egen rådgivare med lång branscherfarenhet när det uppstår knepiga situationer”

KONTAKTPERSON PROJEKTSTRATEGI

Olle Lewenhaupt
Olle Lewenhaupt0733–555 147