Att leda ett stort byggprojekt är som att anordna ett olympiskt spel: hisnande komplicerat och med krav på samordning av många olika agendor. Det kräver tålamod, erfarenhet – och magkänsla.

– Tålamod är kanske en projektledares allra viktigaste egenskap. Det och magkänslan, säger Göran Melin, projektledare på Hedström & Taube. En byggprojektledare sitter som spindeln i nätet mellan representanter för kund, myndigheter, arkitekt, specialistkonsulter och byggare personer som av naturliga skäl har många olika agendor och perspektiv.
– I mångt och mycket fungerar vi som smörjmedel i byggprojektmaskineriet. Det viktiga är att få folk att jobba tillsammans, att sprida engagemang. Rollen kräver samtidigt handfasta insatser. Som att byta ut en konsult, att driva på människor eller att fatta snabba, tuffa beslut.
– Med åren har man lärt sig att lösningen inte alltid ligger där diskussionen är, att man kan behöva backa bandet för att komma framåt. Ett ödmjukt, lyhört smörjmedel. I kombination med en handlingskraftig och påhittig härförare. Där någonstans ligger yrkesrollen byggprojektledare.
– Sedan vill jag framhålla glädjen också, glädjen över att skapa något. Även om man inte dragit i en enda spik brukar det kännas som att man varit med och byggt huset.

Hedström & Taube Projektledning tar ett helhetsgrepp på byggprojekt, från ekonomi till driftsättning, inklusive byggledning. I vissa fall anlitas de redan vid idéstadiet och ansvarar för projektet från start till mål. Andra gånger består uppdraget i att projektleds själva byggandet. Samtliga konsulter på Hedström & Taube Projektledning har rekryterats utfrån sin gedigna erfarenhet av byggbranschen samt – inte minst – sitt passionerade förhållande till byggprojektledning.

”Viktigast är att få folk att jobba tillsammans, att sprida engagemang”

KONTAKPERSON PROJEKTLEDNING

Jonas Rondin
Jonas Rondin0706-411 157