En projekteringsledare koordinerar detaljplaneringen av ett byggprojekt. I praktiken: tar fram rätt handlingar i rätt tid, så att arbetet flyter på.

– Trots noggrann planering ställs man som projekteringsledare varje dag inför nya och oväntade utmaningar. Det är en del av tjusningen med jobbet, tillsammans med tempoväxlingarna och det ständiga pusslandet för att göra alla parter nöjda. Så beskriver Paula Arvas, projekteringsledare på Hedström & Taube, sin jobbvardag.
– Vårt jobb är att skapa förutsättningar för en smidig och effektiv projektering. I mycket handlar det om att värdera vem som ska ha vilken information.
Utmaningen ligger i att hantera den komplexitet som kännetecknar moderna byggprojekt och den oförutsägbarhet det leder till i det dagliga arbetet. Idag kräver dessutom områden som tillgänglighet, energieffektivitet och brandsäkerhet allt mer fokus. Projekteringsledning har blivit en roll som kan skapa unika värden, avseende såväl lönsamhet som byggnadens långsiktiga användning.
– Jag brukar säga att kunderna betalar för att vi går i skolan. Och allt det vi lär oss kan vi bjuda på tillbaka i nästa projekt.

Hedström & Taube Projekteringsledning hjälper byggherrar och fastighetsägare med alla delar av projekteringsprocessen, från förstudier till färdiga handlingar. Samtliga av företagets medarbetare har mångårig erfarenhet av byggbranschen. Hedström & Taube Projekteringsledning lägger särskild vikt vid att ständigt utveckla sina metoder.

KONTAKTPERSON PROJEKTERINGSLEDNING

Paula Arvas
Paula Arvas0708-888 643