Installationer utgör en allt större andel av den totala byggkostnaden och är helt avgörande för byggnadens funktion. Betydelsen av effektiv installationsledning kan inte nog understrykas.

Betydelsen av effektiv installationsledning, det vill säga planering och samordning av alla de olika systemen, kan inte överdrivas.
– Vår roll handlar mycket om att sätta upp ramar, att tydliggöra de kritiska delarna av ett projekt, berättar Johan Wessel, installationsledare på Hedström & Taube.
Principen är enkel: ju tidigare problem upptäcks, desto mindre kostar det att hitta lösningar på dem. Vilket också är anledningen till att installationsledare bör engageras tidigt i ett projekt.
– Vi finns i regel med från projektering genom byggskedet till driftsättning, funktionstester och besiktningar, ja ibland även under driftskedet.
Den snabba tekniska utvecklingen, inte minst inom digitala system, gör att en installationsledares kompetens ständigt måste uppdateras.
– Vi fixar regelbundet interna workshops för att hålla oss à jour med ny teknik. Det mesta lär man sig dock i projekten.
Fast på frågan om varför kunderna återkommer säger Johan inget om de rena kunskaperna.
– De vet att vi alltid har ett extraordinärt engagemang, att vi inte går hem kl 17 om något strular, att vi ständigt utvecklas och att vi går in i alla projekt prestigelöst och helhjärtat.

Hedström & Taube Installationsledning hjälper dig med alla slags installationer: Hur de definieras, planeras, integreras och samverkar. Hur entreprenörer samordnas och övervakas. Och med granskning av kostnader, hantering av myndigheter samt funktionstester. Medarbetarna har stor erfarenhet av byggbranschen och har särskilt sökt sig till installationsledning som nisch.

KONTAKTPERSON INSTALLATIONSLEDNING

Johan Wessel
Johan Wessel0733-151 052