Hållbarhetsperspektivet är idag ständigt närvarande för samhällsutvecklare inom byggindustrin. Tre av de viktigaste byggstenarna är: inomhusmiljö, klimatpåverkan och ekonomi. För att arbeta praktiskt med hållbarhetsfrågor använder man med fördel ett miljöcertifieringsverktyg.

För att må bra i hemmet och på sitt arbete är det viktigt att inomhusmiljön är anpassad efter människans behov.–Det innebär bland annat att luftkvaliteten ska vara god, att ljusinstrålningen är tillräcklig och att ljudmiljön känns behaglig, säger Rasmus Falk, kvalitets- och miljöledare på Hedström & Taube Hållbarhetsutveckling.

Vidare är det viktigt att minska byggprojektens klimatpåverkan både under byggprocess och förvaltning. Det kan göras bland annat genom smarta val av material, leverantörer och installationer, som på olika sätt minskar byggnadens energiförbrukning.

Slutligen har vi ekonomin, som på många sätt knyter samman de tidigare punkterna. -Exempelvis bidrar bättre hälsa till lägre frånvaro och mer motiverad personal. Medan minskade transporter under produktionen och en låg energiförbrukning under drift direkt sänker den totala kostnaden för en fastighet, säger Rasmus Falk.

I hållbarhetsfrågan kan det vara bra att ställa siktet på en miljöcertifiering – som både kan vara mål i sig och ett verktyg för att jobba rationellt med frågan. – Alla miljöcertifieringssystem har olika egenskaper. Därför väljer man olika system för olika typer av projekt. Det internationella certifieringsverktyget BREEAM kan till exempel passa för en kontorsbyggnad för internationella hyresgäster, medan de svenska systemen Miljöbyggnad eller Svanen kan vara att föredra för bostadshus, säger Rasmus Falk avslutningsvis.

Hedström & Taube Hållbarhetsutveckling leder, koordinerar och ger råd kring hållbarhetsarbete under byggprocessen, från planeringsstadiet via detaljarbetet till färdig byggnad. De leder även certifieringsprocessen för byggprojekt.

KONTAKTPERSON HÅLLBARHETSUTVECKLING

Rasmus Falk
Rasmus Falk0708-777 638