Vad kommer det att kosta? Vad borde det kosta? Centrala frågor för byggherrar och beställare. Hedström & Taube Byggekonomi har svaren.

I grunden för Hedström & Taube Byggekonomis kalkyler ligger allmänna register med prisuppgifter på standardiserade byggkomponenter. Men allt är ju inte standard.
– Utmaningen ligger i alla speciallösningar – inte bara för byggarna utan även för oss ekonomer. Där måste vi göra en bedömning utifrån rutin och erfarenhet: Vad kan en sådan sak kosta och finns det någon vi kan rådfråga? Kan man modifiera en standardberäkning? berättar Sture Larsson, byggekonom hos Hedström & Taube. När kalkylen i MAP Skandinaviska är klar börjar det verkligt intressanta. Exempelvis kan det hända att totalsumman blev högre än vad budgeten tillåter.
– En vanlig uppgift är att bedöma var det är mest effektivt att göra besparingar. Något som definitivt ska göras så tidigt som möjligt i processen. En färdig kalkyl genererar en mängd nyckeltal. Som att vissa delar av ett hus är oproportionerligt dyra eller hur byggkostnaden förhåller sig till ytan.
– Vi försöker alltid titta på helheten, i praktiken kostnad per BTA/LOA/BOA. Det är det som verkligen räknas för en fastighetsägare. Många gånger är Hedström & Taube Byggekonomi med redan på planeringsfasen, för att kunden i ett tidigt skede ska kunna räkna på olika alternativ.
– Vi är inte någon ”kalkylfabrik”. Vårt erbjudande präglas snarare av engagemang och det personliga bemötandet.

Hedström & Taube Byggekonomi jobbar ofta med stora, komplexa projekt, där en effektiv ekonomisk styrning är avgörande för genomförandet. Men uppdragen kan även vara mindre, eller ligga längre fram i ett projekt, när det är dags för att beräkna kostnader vid ekonomiska regleringar. Hedström & Taube Byggekonomi kan leverera kompletta kalkyler, inklusive A-prislistor, detaljkalkyler, resurslistor och tidplaner. Samtliga medarbetare har praktisk erfarenhet av byggbranschen.

KONTAKTPERSON BYGGEKONOMI

Sture Larsson
Sture Larsson0708-779 470