Projektbeskrivning

Trikåfabriken 9

Trikåfabriken 9 är en industrifastighet från 1929 med tillbyggnader från 1950-talet. Fastigheten är belägen i Hammarby Sjöstad.
Fastighetsägaren Fabege utvecklar fastigheten till ett modernt kontorshus på ca 20 000 kvm. De äldsta delarna av fastigheten kommer att kompletteras med en påbyggnad i fem plan med stomme helt i trä. Befintliga delar genomgår omfattande renoveringar och nuvarande innergård kommer att glasas in.
En stor utmaning i projektet är att utveckla fastigheten till en modern kontorsbyggnad och samtidigt behålla byggnadens befintliga kvalitet och industriella karaktär.
Fastigheten kommer att miljöklassas i Breeam, nivå ”very good”.
Hedström & Taube har deltagit med projekteringsledning i system- och bygghandlingsskedet åt byggherren Fabege. Hedström & Taube även har deltagit med projekteringsledning och installationsledning för Arcona under genomförandeskedet.

 

 

Ort: Hammarby Sjöstad
Byggherre: Fabege
Totalentreprenör: Arcona
Entreprenadform: Samverkansentreprenad
Omfattning: 20 000 kvm BTA
Projekttid: 2016-2019
Illustration: Tengbom
Läs mer här