Projektbeskrivning

Isafjord 8

Vid södra huvudinfarten till Kista uppför Klövern en nyproduktion av kontorsbyggnad. Fastigheten kommer främst att vara Tele2’s nya huvudkontor vilket totalt hyr 20 000 kvm (LOA), resterande ytor kommer upptas av restaurang samt externa hyresgäster. Inflyttning för Tele2 sker hösten 2016. Fastigheten kommer approximativt kunna ta emot 2000 personer.

Den största utmaning var i början av projektet då mark och grundläggning genomfördes.
Grundvattennivån ligger ungefär två meter över garagebjälklag vilket krävde grundlig kontroll och uppföljning.

Hedström & Taube har deltagit med projektledning, installationsledning samt byggekonomi. Vi har varit med i hela byggprocessen från framtagandet av hyreskontrakt och programhandling till färdig byggnad. Vi kommer även delta under uppföljning efter hyresgästens inflyttande.

Ort: Kista
Byggherre: Klövern
Totalentreprenör: In3prenör (samverkansentreprenad)
Yta: ca 36 000 kvm BTA
Projekttid: 2014-2016
Illustration: © BAU