Projektbeskrivning

Kv Trollhättan

Hela kvarteret omvandlas inom ramen för konceptet Urban Escape Stockholm. Visionen är att utveckla ett stadsrum med internationell attraktionskraft och variation. Projektet rymmer om- och tillbyggnad med ett bostadshus, två hotell, tre våningar handel och fyra kontorshus.
Stor vikt läggs vid att hålla Gallerian öppen och levande under hela byggtiden. Det är en spännande utmaning att säkerställa att det i slutänden blir ett funktionellt och sammanhållet kvarter, utifrån många  projekterings- och entreprenadetapper som sträcker sig över flera år.
Hedström & Taube deltar på uppdrag av AMF Fastigheter AB med projekteringsledning samt uppföljning i de olika delprojekten och entreprenaderna. Uppdraget har pågått sen hösten 2013. Skeden: Detaljplan, bygglov, programhandling, systemhandling, bygghandling.

Ort: Kvarteret Trollhättan, (Gallerian), Stockholm.
Byggherre: AMF Fastigheter AB
Entreprenadformer: Flera olika totalentreprenader
Omfattning: Fastighetsarean utökas från befintliga 95 000 m² till cirka 130 000 m², varav 62 000 m² för kontor, 29 000 m² för hotell och konferens, och 38 000 m² för handel och restaurang.
Projekttid: 2013 – 2019
Slutförandedatum: T29 färdigställs april 2019
T30 färdigställs mars – augusti 2019
T31 färdigställs juni 2017
T31B färdigställs april 2019
T32 färdigställs juni 2016
T33 färdigställs mars 2016
Illustration: ©Walk the Room
Läs mer här