Projektbeskrivning

Kv Päronet 8

Projektet innebar en evakuering av samtliga hyresgäster, rivning samt om och tillbyggnad med bland annat en ny länkbyggnad och teknikutrymmen på tak. Samtliga installationer är utbytta och ett stort engagemang har lagts på att åstadkomma en låg energiförbrukning.
Projektet har kännetecknats av en hög ambition och förmåga att, utan att nyttja exklusiva material och lösningar, tillskapa en trevlig och väl fungerande kontorsmiljö.
Hedström & Taube har deltagit med projektledning, projekteringsledning, byggledning och installationsledning, från systemhandling till färdig byggnad för Fabege.

Ort: Stockholm
Byggherre: Fabege
Totalentreprenör: JM Bygg (samverkansentreprenad)
Omfattning: ca 30.000 kvm BTA
Projekttid: 2007–2010
Foto: © Åke E:son Lindman