Projektbeskrivning

Kv Nöten

Kvarteret Nöten uppfördes på 70-talet för Skatteverket. Byggnaden har genomgått en omfattande renovering. Vid ombyggnaden har man utgått från framtidens krav på tekniska lösningar och skapat flexibla kontor möjliga att förändra allt efter kundens önskemål, behov och förutsättningar.
Projektet har kännetecknats av en hög ambition när det gäller att tillskapa förutsättningar för ett modernt kontor. Engagemanget för att minimera störningar för befintliga hyresgäster och omkringboende har varit stort.
Hedström & Taube har deltagit med projektledning, projekteringsledning, byggledning och installationsledning, från programhandling till färdig byggnad för Fabege.

Ort: Solna Strandväg 22, Solna
Byggherre: Fabege
Generalentreprenör: Veidekke (samverkansentreprenad)
Omfattning: Area ca 70.000 kvm BTA
Projekttid: 2010 – 2013
Illustration: ©Reflex Arkitektkontor
Mer information: http://www.fabege.se/