Projektbeskrivning

Kv Lilla Tensta 1 – Tensta gymnasium

Tensta gymnasium är beläget på Hagstråket 11 invid Tensta centrum.

Byggnaden innehöll ursprungligen utbildningslokaler i två plan samt ett källarplan med teknikutrymmen och garage. Nu sker en ombyggnad där samtliga installationer och många ytskikt rivs. Byggnaden anpassas för kontorsverksamhet i markplan och för fortsatt utbildningsverksamhet i plan 2.

Tensta gymnasium färdigställdes ursprungligen 1984, ritades av arkitekt Gösta Uddén i en blandning av modernism och traditionell asiatisk arkitektur. Byggnaden är synnerligen kulturhistoriskt värdefull och har en blå klassning enligt Stadsmuseets klassificeringssystem. Rivning och återuppbyggnad utförs därför varsamt i samråd med antikvarie.

Hedström & Taube har deltagit med installationsledning

Ort: Tensta
Byggherre: Skolfastigheter i Stockholm AB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Entreprenör: BTH Bygg AB
Omfattning: Ombyggnad av 15 000 kvm fördelat på
tre plan.
Projekttid: 2018-2020