Projektbeskrivning

Kv. Hilton 7

Kv. Hilton 7 är Vasakronans femte kontorsbyggnad i Frösunda. Byggnaden blir 9 våningar hög och får fasader i vit betong, trä och mässing. Här kommer 1000 arbetsplatser att inrymmas.

Utmärkande för projektet är att de två översta kontorsplanen byggs helt i trä, även bärande konstruktioner utförs i massiva trä-element. Byggnaden har också tuffa krav gällande energiförbrukning och inomhusklimat.

Fastigheten kommer att miljöklassas i LEED, nivå Platinum.

Hedström & Taube deltar med projekteringsledning i system- och bygghandlingsskedet åt totalentreprenören Peab.

Ort: Solna, Frösunda

Byggherre: Vasakronan

Entreprenadform: Totalentreprenad

Totalentreprenör: Peab

Omfattning: 16 000 kvm BTA

Projekttid: 2016-2018

Illustration: Sweco

Mer information: http://vasakronan.se/lokalobjekt/stockholm-3-2-2/gustav-iiis-boulevard-48-52