Projektbeskrivning

Kv Fatburssjön 5

Projektet innebar en total omvandling av bland annat gamla mörka livsmedelslokaler till moderna kontor med mycket ljus. Atrier och gårdar har tillskapats och en rundad tillbyggnad uppförts. Inne i atrierna har delvis öppna trapphus byggts. Som konsekvens av ombyggnaden har hela området bytt karaktär. En stor utmaning i projektet har varit att anpassa stommen till de nya behoven genom en omfattande ombyggnad, istället för att riva. Det krävde kvalificerade insatser av såväl projektörer som entreprenörer. Hedström & Taube har deltagit med projektledning, projekteringsledning och installationsledning.
Den då största hyresgästen, Skatteverket, tillträdde sina lokaler med successiv inflyttning. Andra stora hyresgäster var Landstinget och Apoteket.

Ort: Södermalm, Stockholm
Byggherre: Fabege
Generalentreprenör: Peab
Omfattning: ca 70.000 kvm BTA
Projekttid: 2002-2006
Foto: ©Åke E:son Lindman
Mer information: (http://data.bovision.se/bilder/12959/108102984.3Q8CALCAHLAJDKS6.pdf)