Projektbeskrivning

Kungsbrohuset

Jernhusen har uppfört Kungsbrohuset i det expansiva området Västra City i centrala Stockholm. Under hela projektet har fokus legat på flexibilitet och miljösmarta lösningar, för vilka huset har fått internationell uppmärksamhet. De två huvudtrapphusen pryds av 45×5 kvm stora konstverk som reflekterar husets miljöbetoning.

Projektet har innefattat rivning av befintlig fastighet, dess centrala läge och direkta anslutning mot järnvägsområdet och Stockholms Centralstation har krävt planering utöver det vanligt. Därtill har ligger grundläggningen av den nya byggnaden under grundvattennivån bjudit på utmaningar.
Projektet omfattar till största del kontor men även butiker, restauranger och caféer finns i gatuplan. Idag är husets största hyresgäst den norska mediekoncernen Schibsted.
Hedström & Taube har under projektets gång deltagit med projektledning, installationsledning och byggledning.

Ort: Stockholm
Byggherre: Jernhusen AB
Entreprenadform: Delad entreprenad
Omfattning: ca 38 000 kvm BTA
Projekttid: 2008-2011
Slutförandedatum: Q2 2011
Foto: ©Rikard Westman
Mer information: http://www.kungsbrohuset.se/