Projektbeskrivning

Kokpunkten actionbad

Det byggnadsminnesförklarade ångkraftverket i Västerås från 1917 har omvandlats till ett modernt upplevelsebad, Sveriges första actionbad. Badet innehåller specialdesignade attraktioner i åtta våningar.

Projektet har inneburit total ombyggnad av komplexet där den gamla ”Mavan” (matarvattenbyggnaden för Panna 13 & 14) och Panna 15 (en av Sveriges tidigaste fjärrvärmepannor) revs ut och i utrymmet, som frigjordes mellan omkringliggande äldre industribyggnader, byggdes sedan den nya anläggningen upp, inte som brukligt för denna typ av projekt horisontellt, utan vertikalt, i åtta våningar. Upplägget har gett badet en 3D-miljö med en stor variation för såväl åkattraktioner som kommunikationsvägar. Detta förstärks av den artificiella miljön som man valt att skapa där den vardagligt gråa betongen (då badet ej är i drift) väcks till liv och får ett ständigt skiftande ansikte med hjälp av bild- och ljusspel på väggarna.

Byggnaden av Actionbadet har inneburit spännande utmaningar i form av åkattraktioner unika för Skandinavien, bl.a. Boomerang – en hisnande halfpipe, Black River där du i en mäktig vattenström på 1 000 l/s susar fram genom mörkret! En annan utmaning var äventyrsbassäng på plan 3 som håller samman anläggningen, en biogrotta med 340 graders bioduk och undervattensljud! Anläggning kräver omfattande och avancerade installationer för att komma till sin rätt och projektering, utförande samt avprovning/driftsättning av dessa har varit en spännande resa!

I dagsläget, (2015 – 2017) uppför KFAB, vägg i vägg med Actionbadet, ett hotell inom det gamla skalet för Panna 13 resp. 14, och inom hela komplexet planeras även en Energy Arena och ett Science Center.

Hedström & Taube engagerades av beställaren, KFAB, som installationsledare då produktionen påbörjats och man har även svarat för avprovning, driftsättning samt samordnad provning fram till en drifttagen och fungerande anläggning.

Ort: Västerås
Byggherre: Kokpunkten Fastighets AB (KFAB)
Utförandeentreprenad, delad entreprenad.
Byggentreprenör med samordningsansvar: Peab Sverige AB
Omfattning: 7 200 kvm BTA
Projekttid: 2012 – 2015
Illustration: Film Kokpunkten Ljusdagen (framtagen av ÅF Lightning, Stockholm, i samband med att projektet deltog i tävlingen om Stora Ljuspriset 2015 och även erhöll ett hedersomnämnande i samband därmed)
Aktuella länkar:
http://kokpunkten.se/
http://kokpunkten.se/om-kokpunkten/angkraftverkets-historia/
http://kokpunkten.se/om-kokpunkten/kokpunkten-i-framtiden/
http://www.angkraftverket.se/