Projektbeskrivning

Karolinska Institutet Science Park, hus Gamma

Karolinska Institutet Science Park (KISP) ligger på Karolinska Institutets område och utgörs av tre byggnader förbundna med en gemensam entrédel. Gamma uppfördes i den sista etappen, efter Alfa och Beta. Alla tre byggnaderna är i struktur och form likadana laboratoriebyggnader.

Gamma, såsom Alfa och Beta, är mycket installationstät. Det har varit en utmaning att tillgodose den komplexa verksamhetens höga krav på föränderlighet och flexibilitet samtidigt som det finns mycket specifika krav. Projektet har varit ovanligt då man haft möjlighet att utveckla och förbättra lösningar med utgångspunkt i erfarenheterna man gjort i Alfa och Beta.

Hedström & Taube har deltagit med biträdande projektledning, projekteringsledning och installationsledning, från programhandling till färdig byggnad för Akademiska Hus Stockholm.

Ort: Solna
Byggherre: Akademiska Hus Stockholm
Generalentreprenör: Skanska (samverkansentreprenad)
Omfattning: 8 800 kvm LOA.
Projekttid: 2010–2013
Illustration: ©Sweco FFNS
Mer information: http://www.akademiskahus.se/