Projektbeskrivning

Forrest hotel ligger på Arlanda i anslutning till Sky City, med omedelbar närhet till pendeltåg, fjärrtåg, bussar, flyg och köpstråk. Hotellbyggnaden omfattar ca 24 000 kvadratmeter fördelat på en basdel med lobby samt en högdel om 13 våningar och en lågdel om 10 våningar. Hotellet kommer att få en kombinerad lobby och lounge, två restauranger och en skybar med utsikt över flygplanen som startar och landar. Nordic Choice Hotels kommer att driva hotellet som planeras vara klart i första kvartalet 2020.

Hotellet kommer ha 503 rum i varierande storlek och blir ett modernt alternativ i vardagslyx till affärshotellen på flygplatsen. Hotellet är även en viktig pusselbit i byggandet av den nya flygplatsstaden. Byggnaden projekteras för att uppfylla kraven för miljöklassningssystemet BREEAM, nivå Very Good.

Hedström & Taube ansvarar för projektledningen inklusive bl.a. hyresgästkoordinering, projekteringsledning, installationsledning samt miljöcertifiering från tidigt programskede till färdig byggnad. Hedström & Taube Byggekonomi står även för kalyklering  i detta projekt.

Ort: Tornvägen, Stockholm-Arlanda

Byggherre: Swedavia

Entreprenör: Skanska (Samverkansprojekt)

Omfattning: Nybyggnad av ca 24 000 m².

Projekttid: 2015-2020

Illustration: BAU Arkitekter

Text: Swedavia/Hedström & Taube

Mer information: https://www.swedavia.se/om-swedavia/projekt