Projektbeskrivning

Biomedicum

Akademiska Hus uppför ett nytt laboratorium – Biomedicum. Största delen av Karolinska Institutet/Campus Solnas experimentella forskning kommer att samlas i denna byggnad. Med sin placering i kanten av campusområdet kommer den även få en direkt förbindelse till Nya Karolinska sjukhuset. Biomedicum blir ett av Europas största laboratorier. Byggnaden får ett modernt uttryck och möter den framväxande stadsdelen Hagastaden. Nya entréer till campus öppnas upp från Solnavägen och välkomnar förbipasserande in på området. Karolinska Institutet blir ett campus i staden.
Byggnaden ska tillgodose framtidens krav på laboratorier med en hög grad av genereralitet och flexibilitet. Storleken utmanar inte bara utan medger även nytänkande vad gäller systemlösningar och byggnadsutformning. Till detta kommer kraven på att byggnaden ska uppfylla klass Silver enligt Miljöbyggnad.
Hedström & Taube deltar med biträdande projektledare, installationsledning, projekteringsledning, byggledning och projektadministration från programhandling till färdig byggnad för Akademiska Hus.

Ort: Solna
Byggherre: Akademiska Hus
Generalentreprenör: Skanska (samverkansentreprenad)
Omfattning: Area ca 80.000 kvm BTA
Projekttid: 2011 till 2018
Illustration: ©Berg | CF Möller
Mer information: http://www.akademiskahus.se/aktuellt/nyheter/2019/03/biomedicum-vinner-arets-bygge-2019

http://www.mynewsdesk.com/se/byggindustrin/pressreleases/biomedicum-vinner-aarets-bygge-2019-2851015