VD-byte

Från och med den 1 juni 2020 tar Johan Wessel över som VD för Installationsledning. Jonas Ringström, som grundade bolaget för drygt 20 år sedan är fortfarande verksam i bolaget och är fortsatt styrelseordförande.