Vi söker nu fler medarbetare till Hedström & Taube Anläggning. Vill du bli en av oss!
Vi söker människor som vill vara med att utveckla och arbeta i framtidens mest flexibla och eftertraktade tjänster inom anläggningsmarknaden. Människor som engagerar sig i både individen, företaget och omvärlden.

Värdet av vårt gemensamma resultat är primus motor för oss och våra kunder.

Vi vågar ta ansvar för en bred och hög ekonomisk samt teknisk lösning i komplexa situationer, stora som små. Våra kunder är främst kommersiella och offentliga beställare men vi genomför även uppdrag för utvalda entreprenörer på anläggningsmarknaden.

Hedström & Taube Anläggning söker dig som vill något mer, än ”- att bara leverera”.
Just nu rekryterar vi följande roller:

 • Byggekonom/Kalkylator; väg, mark och anläggningsteknik med erfarenhet och intresse av kostnadsanalys och -beräkningar i anbuds- och genomförandefasen.
 • Byggekonom/Kalkylator; väg, mark och anläggningsteknik med erfarenhet och intresse av kostnadsanalys i gestaltnings- och projekteringsfasen samt drift- och underhållsfasen.Projekteringskonsult; väg, mark och anläggningsteknik med intresse för operativ byggekonomi.
 • Projekt och Byggledare; väg mark och anläggningsteknik med intressen för operativ byggekonomi.
 • Landskapsarkitekt; med erfarenhet och intresse av kostnadsanalys och operativ byggekonomi.

  Anställning:Heltidstjänst, tillsvidareanställning enl. överenskommelse.
  Placering: Vårt kontor på Kommendörsgatan 30 i Stockholm alt. hos kund.
  Kontakt:               För information och ansökan.
  HR                         Lina Hellman tel:070-575 48 67. lina.hellman@htprojekt.se
  VD                         Fredrik Bolle tel:076-639 99 83. fredrik.bolle@htprojekt.se