Hedström & Taube Anläggning erbjuder projektledningstjänster för infrastruktur, väg, mark och anläggning – från idé till förvaltning. De leder och utvecklar människor och processer inom anläggningssektorn. Medarbetarna är personer som engagerar sig i såväl individen och företag som omvärlden, och bidrar på så sätt till framtidens samhällsbyggande.

Samhällsstrukturen och anläggningsbranschen växer allt snabbare och blir allt mer komplex. Anläggning och infrastruktur utgör en allt mer betydande del av samhällsbyggandet.

– För att klara framtida utmaningar krävs därför precision och gränsöverskridande samverkan. Oftast gäller det även att ”tänka till före”, planera och förebygga för att minimera sårbarhet hos projekt. Samtidigt måste man vara beredd på att hitta nya lösningar, när verkligheten inte följer produktionsplanen, utan att det för den skull påverkar projektets värde.
– Vi kvalitetssäkrar därför alla våra tjänster och uppdrag med hjälp av seniora konsulter och en strukturerad kunskapsåterföringsprocess, med rätt tid och tempo. Kunskaper som också återförs till alla av våra konsulter på företaget, i samverkan med projektet och vår kund. Hedström&Taube Anläggnings filosofi bygger på att se helheten i anläggningsprocessen och att samtidigt vara uppmärksam på tekniska, operativa och ekonomiska aspekter av slutresultatet och dess syften.
– Det är viktigt att vi alltid arbetar öppet, ödmjukt och prestigelöst för att uppnå bästa resultat och värde i projekten, för både oss och våra kunder.

KONTAKTPERSON ANLÄGGNING

Jonas Rondin
Jonas Rondin0706-411 157