I vissa uppdrag tar Hedström & Taube rollen som fastighetskonsult, där ansvaret är ännu mer övergripande och där kompetens från ett flertal av de olika verksamhetsområdena samlas och koordineras.

-Som fastighetskonsult hjälper vi kunden hela vägen från servettskiss till genomförande, säger Urban Andersson, fastighetskonsult på Hedström & Taube.

-Visst kan det vara så att kunden redan har en idé om en befintlig fastighet, men det kan också handla om ett uppslag till ett case – eller en masterplan – som behöver utvecklas och, om allt löper på, genomföras, fortsätter han.

Ett första steg blir då att göra en förstudie där man tittar på ekonomi, utformning och genomförande.

-Om idén fortfarande verkar bära vidtar därefter ett programskede där vi och våra specialister tar fram den optimala produkten inom projektets ramar.

Med programhandlingarna som underlag genomför sedan Hedström & Taube tillsammans med kunden en så kallad ”tidig förfrågan”, där entreprenörer inbjuds att presentera sig. De utvärderas därefter noggrant och entreprenören med det förmånligaste erbjudandet kontrakteras.

-Parallellt erbjuds marknaden projektet, i form av försäljning eller hyresavtal. Där bistår vi med tekniska underlag och fastighetskalkyler, säger Urban Andersson.

När entreprenören upphandlats och fastigheten sålts eller hyrts ut är fastighetskonsultens operativa uppdrag avslutat. Rollen övergår till rådgivande genom deltagande i styrgrupp/ projektråd.

-Genomförandet hanteras sedan praktiskt av andra medarbetare inom Hedström & Taube Gruppen, däribland projektledare, projekteringsledare, installationsledare och byggledare, berättar Urban Andersson.

För ytterligare information om hur Hedström & Taube arbetar med byggprojekt, se verksamhetsområdena Projektledning, Projektering, Installationsledning och Byggekonomi.

Hedström & Taube Fastighetskonsult tar ett helhetsgrepp på fastighetsutveckling, från idé till driftsättning, via förstudie, analys och programskede. Samtliga konsulter på Hedström & Taube Fastighetskonsult har stor erfarenhet av fastighetsutveckling och byggprojektledning.

”När entreprenören upphandlats och fastigheten sålts eller hyrts ut är fastighetskonsultens operativa uppdrag avslutat”

KONTAKTPERSON FASTIGHETSKONSULT

Urban Andersson
Urban Andersson0706 - 412 483